תצוגת לילה

איתי עילם
Itay Eilam

עניין עם פועלי בניין

בהנחיית: ארז אלה

itai2828@gmail.com
https://itayeilam.wixsite.com/portfolio

בשנים האחרונות, מספר פועלי הבניין הסינים בענף הבנייה הישראלי עלה בעקבות הצורך הגדל בפועלים ובזכות יעילות העבודה הגבוהה של הפועלים הסינים. מספרם הרב של הפועלים הסינים מעלה את הצורך בפתרון מגורים עבורם. פרויקט זה מציע מבנה מגורים זמניים לפועלים הסינים.

הפועלים מגיעים לישראל לתקופה של כחמש שנים, לבדם, ללא משפחתם וסביבתם החברתית. בתקופה זו הקבלן המעסיק שלהם אחראי על שיכונם, אשר לרוב יהיה בדירות צפופות באזורים סוציו-אקונומים נמוכים או בקראוונים ארעיים בקרבת אתרי העבודה. הקבלן יכול בכל שלב להעביר את הפועלים ממקום מגורים אחד לאחר, שכן החלטותיו נובעות משיקולים כלכליים וגיאוגרפיים בלבד. כתוצאה מכך, הפועלים הסינים לרוב אינם נטמעים במקום מגוריהם ואינם באים באינטרקציה עם סביבתם. בנוסף, במקרים רבים המפגש הכפוי והלא מתוכנן בין האוכלסיה המקומית לפועלים הסינים מעורר יחס עוין בין שתי האוכלוסיות.

פרויקט זה תוכנן מתוך מחשבה שלנו, בתור אדריכלים בענף הבנייה, יש את האחראיות המוסרית לחשוב על פועלי הבניין ועל תנאי החיים שלהם. שכן יש לראות את הפועלים, אשר מוציאים לפועל את התכניות שלנו, כשותפים לתהליך הבנייה. הפרויקט בא לענות על שלושה צרכים מרכזיים: אוטונומיה, קהילתיות ומפגש עם האוכלוסיה המקומית. הפרויקט ממקום בעיר תל אביב, באזור תנופת הבנייה לשנים הקרובות, על הגבול שבין שכונת לב העיר לשכונת נווה שאנן, כחלק מהרצון להמשיך את מגוון התרבויות הזרות הקיימות בשכונה.

התכנון של יחידות הדיור בפרויקט מייצר אוטונומיה ופרטיות לפועל ע״י בחירה ברמת השיתוף המרחבי הרצוי. כל יחידה מורכבת מ-8 חדרי שינה פרטיים, מרפסת המקיפה את היחידה ומחברת בין כל החדרים, שני חדרי שירותים וסלון. במרפסת ישנם מחיצות אשר ניתן לפתוח ולסגור לשם יצירת מרפסות פרטיות או שיתופיות. בנוסף, כל יחידה יכולה, באמצעות קיר חוצץ, להתחלק לשתי יחידות עצמאיות המתאימות ל-4 פועלים. הדגש על מתן אוטונומיה לפועל באה אל מול תחושת חוסר העצמאות של הפועלים התלויים בקבלן המעסיק.

כמו כן, הפרויקט מציע מענה לתחושת השייכות החסרה לפועלים ומאפשר מקום להיווצרותה של קהילה. בכל אחד משלושת המבנים קיימת קומה שיתופית המכילה את הפרוגרמות המשותפות של הפועלים: מטבח, חדר כביסה וחדר אוכל. דרך הקומות השיתופיות ניתן להגיע לאזור הפנאי של הפועלים, מקום המפגש של כלל הדיירים במבנים, שנמצא על גג המבנה הנמוך.

לתפיסתי, מתוך פיתוח תחושת השייכות הקהילתית, תיווצר קרקע עבור הפועלים לבוא במפגש חיובי עם האוכלוסיה המקומית. בפרויקט, ממוקם שוק סיני במעברים הפנימיים בקומת הקרקע, המפגיש את האוכלוסיה המקומית עם התרבות הסינית. בנוסף, הפרויקט משלב בתוכו את המרכז ללימודי התרבות הסינית, אשר מתחבר לאזור הפנאי של הפועלים ע״י טרסות ישיבה המשמשות כאזור מפגש בין הפועלים לקהל של מרכז התרבות. מהלך זה הגיע מתוך המחשבה כי קהל זה פתוח יותר למפגש עם הפועלים הסינים.


Close