תצוגת לילה

גל יהלום
Gal Yahalom

SEA THE FUTURE

בהנחיית: יובל יסקי, אורי שלום, עידית קופסקי

yahalom.gal@gmail.com

המים הם חומר חיוני לקיומן של כל צורות החיים הידועות, הם מכסים 70% משטח כדור הארץ ומהווים כ60% מגוף האדם.
בשנת 2100, מפלס מי הים צפוי לעלות בכ2 מטרים ומים צפויים לכסות חלקים נרחבים משטחה של תל אביב ולשנות את פניה.
הפרויקט מציע לבחון את עליית מפלס המים העתידית לא כסכנה שיש להתמגן מפניה, אלא כהזדמנות לתכנון והערכות מוקדמים שיאפשרו את שימור אופייה הייחודי של העיר תל אביב לצד הסתגלותה לשינויי האקלים תוך יישום אסטרטגיות שונות.
תכנון חדשני המציע לאמץ את הים במרחב האורבני, יכול לשמש כפתרון יעיל ואקולוגי לויסות מים עודפים כתוצאה מעליית מפלס הים, תוך שמירה על איזון המתח התמידי שבין האדם לטבע.
ההצעה התכנונית מתמקדת באזור הצפון הישן בתל אביב, אזור שעבור רבים מסמל את העיר תל אביב, ובו באים לביטוי עקרונות מתכנית גדס שמאפייניה קיבלו פרשנות חדשה בתכנון הפרויקט.
ההצעה התכנונית בוחנת את האופן בו העיר מאמצת את המים לתוכה ומאפשרת להם להשתלב בסביבה העירונית הקיימת תוך שהיא מנתבת אותם דרך תעלות חדשות ואגני מים המייצרים מוקדי משיכה חדשים בעיר ואיכויות חדשות-ישנות לצפון הישן של תל אביב.


Close