תצוגת לילה

גל מזר
Gal Mazar

The Theater Came to Town

בהנחיית: מנחה 1: אורי שלום, עידית קופסקי ונדב אטקין מנחה 2: ארז אלה

galmazar11@gmail.com
https://galmazar11.wixsite.com/portfolio

יופיו של התיאטרון טמון בפשטות המסר, בעושר האמנותי ובהיות הטיפולוגיה מפעל לייצור חווייה המעוררת רגש.
המחזה של תכנים מחיי היום יום בכוחם לעורר מחשבה ולהפרות חברה באופן שהוא מעבר לבידור, בייחוד בתקופה הנוכחית.
הפרויקט מהווה פלטפורמה לתיאטרונים הרפרטוארים, המאפשרת שינוע הפקות תיאטרון והקמה של "תמצית החווייה" בכיכרות העיר, בערי פריפריה בהם לא קיימים תיאטרונים.
המבנה מורכב מחמישה חלקים עיקריים, היודעים להתפרק ולהיפתח באופן המייצר "מופע".


Close