תצוגת לילה

הדר לוי
Hadar Levi

בֵּין אֶרֶץ נוֹשָׁבֶת ומִדְבַּר

בהנחיית: אדר' ארז אלה

hadar.s.levi@gmail.com
https://hadarslevi.wixsite.com/mysite

הפרויקט מציע קריאת כיוון חדשה - ישנה לעיר אשקלון
במטרה לעגן שלוש רצועות תכנון מרכזיות המהוות את השלד ההיסטורי, התרבותי והטבעי של העיר.
האסטרטגיה התכנונית מתמקדת באיזורי הביניים בעיר - הגבול בין העיר לחקלאות, שטחי התווך בלב העיר וגבול הים.
זו מפתחת שפה מקומית הנובעת מהמהות המרחבית, תוך התייחסות לדנ”א המקומי ולמגמות פיתוח עתידיות.
בפרויקט התייחסות למספר מעגלי השפעה - איזורי, עירוני ומקומי באופן המעניק חיים חדשים למחשבה על אשקלון כעיר שנמצאת “על הדרך” ומחזק את אופייה וייחודה בקני מידה שונים.


Close