תצוגת לילה

טל שמואל
Tal Shmuel

כלואים | Imprisoned

בהנחיית: ארז אלה, גנית מייזליץ- כסיף, הילה שמר ויגאל טרטקובסקי

talshmuel.arch@gmail.com
https://talshmuel1992.wixsite.com/mysite

בית הסוהר מהווה מרחב פיזי, מנותק מסביבתו ובעל יכולת שליטה מוחלטת בתנועות אליו, ממנו ובתוכו.
הארכיטקטורה מקיפה את האסיר ומביאה לפגיעה בכוחו ולעיתים גם בזהותו.
אך גם כאשר אסיר מסיים לרצות את עונשו ומשתחרר מבית הסוהר, זה עדיין מוצא עצמו כבול לסורגי הטרוטופיה תרבותית וחברתית.

ישנו כשל בשיקום אסירים בארץ.
מדד הרצידיביזם מוכיח זאת בכך שכ-41 אחוזים מקרב האסירים המשוחררים חוזרים לכליאה פעם נוספת, בתוך פחות מ-5 שנים מיום השחרור.
בנוסף, את העלות הישירה משלמים כל אחד ואחת ממשלמי המיסים, מדובר בסכום של יותר ממיליארד שקלים מידי שנה.


מדיניות הכליאה הופכת לפחות רלוונטית, איננה מפחיתה עבריינות ודורשת תקציב גדול.
עלינו לאמץ התנהלות שונה אשר מתאימה את עצמה למצב העגום.

פרויקט זה מתמקד בשילוב.

שנועד לטפל ברתיעה שיש לחברה מאותם אסירים משוחררים ומציע שיקום ראוי עבורם.

הצעה זאת בוחנת כיצד ניתן לשלב בתוך ׳הבלוק העירוני׳ מגורים לצד תכנית שיקומית בשיתוף משפחות מלוות, אשר מכילה בתוכה מרכז גידול והדרכה של מערכות אקוופוניקה.
ישנה התאמה למאפייני הבניה והמגורים בני זמננו, מתוך רצון לשמור על ערכים כמו פרטיות ואנונימיות של המתגוררים דרך שימוש בתכנון מאופק.


Close