תצוגת לילה

יובל אבן
Yuval Even

ארבעה פרוסים בפלשתינה

בהנחיית: אדר׳ שמואל גרואג

yuvaleven01@gmail.com

האדריכלות היהודית בפלשתינה של לפני קום המדינה יכולה להיות מאופיינת על-ידי פרמטר אחד מרכזי המייחד אותה – הרוב המוחלט של האדריכלים היהודים שפעלו בפלשתינה לא היו בני המקום. פלשתינה והחלום הציוני בשלביו השונים היוו מפלט עבור רבים מן המציאות רוויית השינויים והתלאות באירופה וברוסיה – הזדמנות להגדרה עצמית מחודשת. הפעולה האדריכלית מבטאת באופן מוחשי את הגירת המערב למזרח ונעשית על ידי אדם זר למקור ועבור אדם זר למקום אינה דבר של מה בכך. מלבד המשמעויות הפוליטיות של התיישבות במרחב חדש, בסיטואציה זו הדימוי אותו מייצג המבנה מקבל משמעות מרכזית. המהגר מגדיר עצמו דרך חזות המבנה, ראשית על-ידי בחירת המתכנן, ושנית דרך מאפייני התכנון השונים.
הפרויקט עורך השוואה בין פועלם של ארבעה אדריכלים יהודים בני האימפריה הפרוסית - אלכסנדר ברוולד, אלכסנדר לוי, ריכרד קאופמן ואריך מנדלסון - שפעלו בפלשתינה בחצי הראשון של המאה ה-20, ושם דגש על הגישות התכנוניות השונות הנובעות מזרותם למקום. פרויקטים שונים מוצבים על ציר זמן ונבחנים דרך תמות הנוגעות למאפייני המבנה, חומריותו, מרכיביו, יחסו למערב ולמזרח, או תמות אחרות עוסקות באספקט האישי-מקצועי של האדריכלים דרך בחינת חזונותיהם, רגעים של תקווה ורגעי אכזבה, יחסם לפטרונים מסוימים או השתתפות בתחרויות אדריכליות.
דרכיהם של אדריכלים רבים הצטלבו במהלך המאמץ המפורז לניסוח סגנון אדריכלי יהודי בפלשתינה, רעיונות נוסחו, נגנזו, הושמצו, ואומצו. מחקר זה שואף להתחקות אחר ריבוי גישות זה מתוך חיפוש אחר צורות חשיבה אחרות אודות המקום.


Close