תצוגת לילה

יוסי חיו
يوسي حيو
Yossi hayu

נֵאוֹ-אוֹרְגָּנִיזְם | Neoorganism

בהנחיית: אדר׳ נתנאל אלפסי | אדר׳ רועי טמיר

hayuyosi@gmail.com
https://www.neoorganism.com/

עולמנו כיום מגלה עצמו כהיבריד שבין האוטופי לדיסטופי. נוצר מיתוס פוליטי חדש, המותאם לעכשיו. הוא מהווה דמוקרטיזציה רדיקלית של המרחב הפועלת במקביל בעולם החברתי ובעולם המרחבי. באופן אירוני, המהלך הוא חילול הקודש התכנוני בכך שהוא משלב יישות בדיונית נוספת, גּוֹדָהּ, יד ימינו של האדריכל המתכנן.
דמותה של גּוֹדָהּ, שהינה מערכת לומדת של בינה מלאכותית (AIׂ), אורגניזם של אדם ממוחשב. היא תולדה של הטכנולוגיות והכוחות שהביאה הקדמה של המאה ה21.
באותה אוטופיה מרחבית בעתיד, מערכת היחסים שבין המתכנן לבינה המלאכותית שואפת להקצנה ואבחנה של האדם כאורגניזם פשוט בתוך מערכת מסואבת של הסביבה הבנוייה והסביבה הדיגיטלית. מערכת שנעה בין המטבוליזם היפני והדה-קונסטרוקטיביזם - בעולם בו הבינה המלאכותית הופכת לגורם המארגן והאדם בתוכה משפיע על פי הזנת נתונים וחוויות.
הפרוייקט מגיב למציאות הקיימת, בה פועלים שני צירים מקבילים המותירים בחירה בין הצטרפות להתבוננות. בשילוב עם גודה, ניתן להתבונן ברזולוציות השונות של חיי העיר והבית הפרטי, תוך צפייה על תכנונם העתידי. ומנגד, להצטרף למערכת המשובשת של העולם הפיזי, דרך הכלים המתקדמים שהטכנולוגיה הממוחשבת וכוחות הטבע מאפשרים.
תארו את המרחב העירוני והביתי מקבל חיים, הופך עצמו לאורגניזם מתקשר, המשתנה, מתרבה ומגיב לאורך זמן בעוד האדם משתף פעולה עם המכונה והופך עצמו למשקיף פעיל על תהליך הבנייה.


Our world today reveals itself as a utopia- dystopia hybrid.
A new political myth has been created that has adapted to the present.
It is a radical democratization of space that operates simultaneously in the social world and the spatial world.
Ironically, the move is a desecration of planning in that it incorporates a fictional entity, Guda, the right hand of the architect.
The image of Guda is an artificial intelligence (AI) learning system of an organism of a computerized human.
It is the result of the technologies and forces that brought about the introduction of the 21st century.
In the spatial utopia of the future, the relationship between the architect and AI strives for extremism and an analysis of mankind as a simple organism within a tangled system of the built and digital environment.
This system drifts between Japanese metabolism and deconstructivism - in a world where AI is the organizing factor, the person within it is influenced according to data and experiences previously entered.
The project responds to this existing reality in which two parallel axes operate simultaneously, and leave us a choice of either joining or observing.
With the use of Guda, one can observe the different aspects of urban and private home life, while watching their future being planned.
On the other hand, Guda can be the bridge that allows us to join the disrupted system of the physical world, through its advanced tools that computer technology has to offer.
Imagine the urban and domestic spaces that come to life. That turn themselves into a communicating organism. That change.
That multiply and react over time, while the person that operates the machine becomes an active observer of the active construction process.

Close