תצוגת לילה

מלי בן יצחק
مالي ابن اسحق
Mali Ben Yitzhak

מודחק עירוני

בהנחיית: ברק פלמן

malibenyitzhak@gmail.com

תרבות המערב, שביסודה הכלכלה הלינארית, מדחיקה את תהליכי הכרייה והפליטה שדרושים בשביל לקיים את אורך החיים המערבי. העיר המערבית מובנית בצלם יוצריה ומשמרת את המוסכמה על ידי ייצוא של תהליכים אלו והפלת המחיר האמיתי של חיי המערב על חברות מוחלשות ועל הסביבה. בפרוייקט שלי אני מנסה לעמת את העיר עם ההדחקה הזו, ולשלב במרקם האורבני טיפול באחד מתוצרי הלואי שלה - שפכים.
בחרתי לפעול באזור התעשייה תלפיות, שכונה בירושלים שעוברת תהליכי התחדשות עירונית מאזור תעשייה לשכונת מגורים עם תעסוקה.
לצד רחוב פייר קנינג המרכזי, היכן שהיום ניצבים מבני הח', תכננתי מבנה המשלב בין פרוגרמת טיהור השפכים לבין מגורים ותעסוקה, בצורה בטוחה, לא מסריחה ומזמינה שמייצרת שטח פתוח נוסף בעיר.


Close