תצוגת לילה

מיטל בר נוי
Meital Bar Noy

לש(י)מור את אילת

בהנחיית: אדר' שמואל גרואג

meitalbarnoy@gmail.com
https://www.instagram.com/meitalbarnoy/

הפרויקט בוחן התערבות מוטת שימור מתוך פיתוח של מילון ערכי השימור האילתי.
כיצד נראה שימור של ערכים אלו, חלקם מופשטים וחלקם פיזיים בעיר, וכולם נוגעים לרוח המקום, אל האילתיות, אל ההווה.
התשובה לשאלה זו מופיעה בפרויקט בפעולה פיזית ובפעולה סימבולית בהקשר מרחבי בעיר אילת.


Close