תצוגת לילה

מריה מנוסקין
Maria Mnouskin

מיתרי החיבור The Strings of Connectivity

בהנחיית:

maria989mnu@gmail.com

הפרויקט מגיב למשבר העולמי בו אנו נמצאים. האופן שבו מתנהלת האנושות בעולם כולו ובעולם המערבי בפרט דורש תיקון. אני מציעה נסיגה אסטרטגית לגבולות בצפיפות ראויה המאפשרת לטבע שיקום. את מקרה הבוחן שבו אני מתמקדת לטובת הפרויקט אני ממקמת בקרית- גת, עיר ילדותי, בה אני עושה ניסיון לציפוף השאריות הרבות של העיר הקיימת (8.5 ק"מ) באופן המאפשר קיימות וקהילה, לאזור מוגדר של קילומטר רבוע. אני נוטשת את הקיים ומוסרת אותו חזרה לכוחות הטבע. לבניית העיר מחדש אני נעזרת במורשת ההיסטורית של העיר- שכונת הניסיון של א. גליקסון השוכנת בצילו של תל עיר'ני במזרח העיר. הפרויקט מתחיל מלקיחת עמדה באמצעות סיבוב המפה כלפי המזרח- פעולה המאפשרת מבט חדש על הגלובוס ועל האנושות כולה תחת אותה הרצועה. הוא מתמקד בפרגמנט מתפתח מתוך התכנית המוצעת.


We are facing a global crisis. As a human kind and specifically as the western world we have got to change our ways! This work is suggesting a strategic withdrawal from built leftovers that provide nature a chance to rehabilitate. in this project i am operating in my hometown Kiryat- Gat, making an attempt to condense the existing city (8.5 km) to one square kilometer. The attempt is located on the historic legacy of the city- the experiment neighborhood of A. Glikson under the shade of the Irani manmade hill on the East. The project is taking a stand by rotating the map towards the East giving us a new prospective on the globe and humanity.

Close