תצוגת לילה

ליאור דניאלי
איתי נחמיה
Lior Danieli
itay nehemia

משכן מעט

בהנחיית: אדר' שרון רוטברד

liordaniel1989@gmail.com
itayn89@gmail.com

''משכן מעט''

הפרוייקט שלנו עוסק בתכנון מרחב תפילה בתקופת נגיף הקורונה וההשלכות על מרחב תפילה בכלל.
''משכן מעט'' הינו מרחב תפילה פריק שניתן לבנות אותו במרחב הציבורי תוך התייחסות להגבלות הבידוד בתקופת הקורונה; תכנון המרחב מתייחס להפרדות נוספות שקשורות לתפילה וחציצות בין נשים לגברים, בין קודש וחול ובין היומיומי והמקודש.

התכנון לוקח את השראתו מאדריכלות יהודית ארעית, בהם משכן אוהל מועד וסוכה. משכן אוהל מועד תוכנן על ידי בצלאל בן אורי (והציווי האלוהי) כשהוא מתוכנן באופן פריק שניתן לנדוד איתו.
ציווי בניית המשכן מתייחס לחומריות מוקדשת ושכבות קדושה שמתחילות מהחול אל הקודש, וכך גם חומרי הבנייה של משכן מעט הם עץ ובד, חומרים שמבקשים להתחקות אחר בניית המשכן בתקופת המקרא.


Close