תצוגת לילה

סלי פיטרס
ענבר אסא
Sally Peters
Inbar Asa

מהפך מהפח | מקרה מקומי של תכנון עירוני מעגלי

בהנחיית: פרופ' אדר' אלס ורבקל , אדר' רפאל דה לא פונטיין

inbarasa83@gmail.com
https://inbarasa83.wixsite.com/inbarasa
mrssallypeters@gmail.com

הפרויקט מציע גישה לתכנון עיר מעגלית בירושלים. מרחב המספק לתושבים סביבת חיים בריאה, מזינה ומהנה. מערכת שבה אנשים, מרחב ותוצרי לוואי (פסולת) מקיימים ביניהם מערכות יחסים סינגרטיות. גישה מעגלית בתכנון מפתחת חוסן אל מול תופעות כמו אי החום העירוני, הצפות ומספקת בטחון תזונתי על רקע עתיד רווי שינויי אקלים, תהפוכות פוליטיות-חברתיות ובעיקר אי-ודאות.
הפרויקט לוקח 3 נקודות ברחוב יפו, ירושלים, ומבקש "לשנות את הקוד" האורבני שלהן, על מנת לחזק את הקשר בין הבינוי למרחבים הציבוריים הפתוחים. כיצד? ע"י מערכת של כיסים עירוניים, שהם למעשה גינה או מרחב פתוח בתוך העיר, שמוגדר על ידי המבנים המקיפים אותו. כל כיס יהיה מותאם לצרכי הקהילה או האיזור שאליו הוא משתייך ומבניו הסמוכים יכילו פרוגרמות ציבוריות בהתאם.
הכיס העירוני בירושלים יהיה מוזן ממערכות טיהור מים בשיטות טבעיות ויכיל כיסי שתילה גדולים שיכילו צמחיה מקומית וחקלאות עירונית. המבנים והשטח הפתוח מזינים האחד את השני בתנועה אנושית, במים זורמים שיגיעו מהמבנים במתחם, בדשן איכותי לחקלאות עירונית ועוד.


The project offers a circular approach to urban planning in Jerusalem, in order to create an urban space that provides residents with a healthy and enjoyable living environment, and a system in which there is a synergetic relationship between the urban space and its by-products (waste). A circular approach to planning creates resilience from urban heat islands and flooding, and provides food security, in the face of the uncertainty of climate change and socio-political upheavals.

The project examines three points on Jaffa Street in Jerusalem, and seeks to "change their urban code," in order to strengthen the connection between the buildings and public open-spaces.

How? By a system of "urban pockets." An "urban pocket" is a garden or open-space within the city, defined by the surrounding buildings, each having functions set by the needs of each specific community. The "urban pockets" use water from natural purification systems, and combine local vegetation with urban agriculture.

Close