תצוגת לילה

קטרין פבלובה
Katerin Pavlova

TRANS.PORT.ALL TLV

בהנחיית: ד״ר אלס ורבקל

pavlovarch13@gmail.com

פרויקט ״ TRANS.PORT.ALL ״ הוא טיפולוגיה חדשה לתל אביב, הכוללת מחלף תחבורתי לאמצעי תחבורה רבים; תחנת כוח אקולוגית שאוספת, מאחסנת ומפיצה מחדש אנרגית טבע לעיר; רחוב-מעבר חדש המחבר בין שתי ערים - שני צידי כביש איילון ובנוסף מרכז עירוני חדש, המלא בפרוגרמות ציבוריות ושטחים פתוחים לתושבים ומשמש כקטליזטור להתפתחות עירונית חדשה.
הפרויקט ממוקם במקום חשוב מבחינה אסטרטגית של עיר תל אביב - באחד הכבישים המרכזיים של המדינה, כביש איילון, שעובר היום במרכז של אזור עירוני מתפתח ומחלק אותו לחלקיו התל אביביים ורמת גן, המהווה בעיה להתפתחות טבעית ופרודוקטיבית של האזור.
הפרויקט משמש כ״מחבר״ - מעבר, לא רק למשתמשי תחנות של המחלף התחבורתי, אלא גם לתושבי העיר שעוברים מתל אביב לרמת גן, ומספק תנועה בכמה מפלסים. בזכות הפרויקט החדש, התנועה במקום יכולה להשתנות באופן דרמטי - להיות נוחה לאמצעי תחבורה כמו גם חוויתית ומעניינת לנוסעים ותושבי העיר.


The "TRANS.PORT.ALL" project is a new typology for Tel Aviv, that includes a transport hub for multiple modes of transport; an ecological power station that collects, stores and redistributes energy for the city; a new crossing-street, that connects two cities - two sides of the Ayalon highway, as well as a new urban center, which is filled with public programs and open spaces for the residents and serves as a catalyst for the formation of a new urban development.
The project is located in a strategically important place of the city - on one of the main routes of the country, the Ayalon highway, which today passes in the center of the developing urban area and divides it into its Tel Aviv and Ramat Gan parts, which is a problem for productive, natural development of this city agglomeration.
The project serves as a connector, a passage not only for users of transportation hub, but also for residents of the city, providing traffic on several levels. Thanks to the new project, the circulation in this place can change dramatically - it can become convenient for transport modes and interesting for the passenger.

Close