תצוגת לילה

רז מור יוסף
Raz mor yossef

בית שמש | הבלוק המתחרד

בהנחיית: ברק פלמן

razmor26@gmail.com

הפרויקט מציע פתרון לקונפליקטים במרחב הציבורי המתרחשים לאורך תהליך התחרדות של שכונות חילוניות בערים מעורבות, במטרה לייצר מרחבים חדשים בעיר המאפשרים את החיים זה לצד זה. עיר מעורבת של חרדים וחילונים מהווה פתרון אחד לסוגיית קצב הגידול של הציבור החרדי בארץ בו ההפרדה בעיר היא פחותה ומשלבת את האוכלוסייה החרדית בתוך שכונות נבדלות בערים מעורבות. החיים ביחד, זה לצד זה, טומנים בחובם התמודדות עם דפוסי חיים שונים בין הציבור החרדי והחילוני ומהווים מקור פוטנציאלי ליצירת חיכוך.
את הסוגיה המורכבת הזו בחנתי בעיר בית שמש אשר נמצאת בתהליך התחרדות מואץ שהחל בתחילת שנות ה-90 עד היום בו מאזן האוכלוסיה בעיר הגיע לכך שיותר מ-50% מהתושבים הינם חרדים.
הפרויקט מציע טיפולוגיה מבנית של בלוק אורבני מגוון בו חרדים וחילונים יכולים לחיות יחדיו. מודל השכונה החרדית הנבדלת משנה את קני המידה שלה לבלוק עירוני בעל מרחב קהילתי דתי מוגדר המכיל פרוגרמות מותאמות לקהילה שיאפשר את אורח החיים החרדי כמו בשכונות החרדיות, לצד מרחב ציבורי חופשי עם מרכז קהילתי שמהווה מקום משותף לכל האוכלוסיות אשר גרות בבלוק.


he project offers a solution to the conflict that accures in public spaces. This process is secularization and targets secular neighborhoods in mixed cities, creating new spaces in the city that allow life side by side. A mixed city of ultra-Orthodox and secular is one solution to the issue of the growth rate of the ultra-Orthodox in a country where segregation in the city is less and integrates the ultra-Orthodox population within distinct neighborhoods in mixed cities. Living together, side by side, entails dealing with different life patterns between the ultra-Orthodox and secular and is a potential source of friction.

I examined this complex issue in the city of Beit Shemesh, which is undergoing an accelerated process of orthodoxy that began in the early 1990s until the day when the balance of the population in the city reached more than 50% of the residents.
The project offers a structural typology a diverse urban block in which ultra-Orthodox and secular can live together. The model of the differentiated ultra-Orthodox neighborhood changes its scale to an urban block with a defined religious community space that contains programs tailored to the community that will allow the ultra-Orthodox lifestyle as in the ultra-Orthodox neighborhoods, along with an open public space that includes a community center for all.

Close