תצוגת לילה

רתם קינן
Rotem Kenan

המוזיאון כאירוע עירוני | The Museum As An Urban Event

בהנחיית: ברק פלמן, אורי שלום, עידית קופסקי

rotemkenan@gmail.com
https://rotemkenan.com/

המוזיאון מתפקד כמוסד בעל השפעה רבה אשר מנסח, ממיין ומציג אובייקטים בעלי ערך היסטורי, תרבותי וחברתי.

השפעתו הנרחבת מגדירה שפה מרחבית – חברתית תוך ארגון ושליטה בקנון. 

הרעיון העומד מאחורי הפרויקט הוא פירוק המוזיאון לכדי הפרוגרמות המרכזיות שלו - אוסף, תצוגה ומחקר, תוך פיזורן בעיר מתוך הבנה שאלה יטיבו עם המוזיאון עצמו, המבקרים בו, והעיר.

"בית האוסף" שממוקם ב‘בית הדר‘ בתל אביב יכיל את פרוגרמת האוסף – יתן במה לצריכה של אמנות בצורה אנציקלופדית ודמוקרטית, וכן יספק למבקר את האפשרות, לבחור ולמיין באופן שאינו נרטיבי.

היצירות שנמצאות בבית האוסף ישונעו ברחבי תל-אביב באמצעות משאיות – דרכן יהיה ניתן לצפות ביצירות ולהיחשף לתהליך שעד כה לא היה חשוף. משאיות אלו יסעו בצירים מרכזיים בעיר, וייצרו מעין תהלוכה, פרפורמנס או טקס עירוני שמייצר חווית צריכת אמנות יום-יומית יותר, אך עם זאת מאפשרת לנו ”לחגוג“ את האמנות ולהנות ממנה, גם מחוץ לכותלי המוזיאון.

מערכי השינוע, יובילו את היצירות אל חללי התצוגה והגלריה הקיימים בעיר, כל גלריה וחלל תצוגה, בעלי אופי שונה ולהן הזכות להציג את היצירות על פי בחירתו החופשית של האוצר, ללא התחייבות לנטל הכבד של האוסף, הן מההשלכות הפיזיות שלו, והן מההשלכות האוצרותיות והאידיאולוגיות.

כך מוענקת למוסד המוזיאלי דריסת רגל משמעותית יותר בעיר, הזרקור מופנה לחלקים שהיו בעבר מוסתרים או שוליים, מה שמאפשר למוזיאון להיות שקוף יותר, דמוקרטי יותר ונגיש יותר.


The museum functions as a highly influential institution that formulates, sorts and displays objects of historical, cultural and social value.
Its wide-ranging influence defines a spatial-social language while organizing and controlling the canon.

The idea behind the project is to dismantle the museum into its main programs - collection, display and research, by scattering them around the city, in order to benefit the museum itself, its visitors, and the city.

The "Collection House" located in ‘Beit Hadar' parking lot in Tel Aviv will contain the collection program. It will provide a stage for art consumption in an encyclopedic and democratic way, and will provide the visitor with the opportunity to choose and sort the art, in a non-narrative way.
The works in the "Collection House” will be transported throughout Tel Aviv by trucks - through which it will be possible to view the works and to be exposed to a process that has not been exposed before. These trucks will travel on major routes in the city, creating a sort of procession, performance or urban ceremony that produces a more everyday art consumption experience, yet allows us to "celebrate" the art and enjoy it, even outside the museum.

The conveyor systems will lead the works to the existing exhibition and gallery spaces in the city. each gallery and exhibition space, has a different nature and having the right to display the works according to the curator's free choice, without committing to the heavy burden of the collection.

This gives the museum institution a more significant foothold in the city, the spotlight is turned to parts that were previously hidden or marginal, allowing the museum to be more transparent, more democratic and more accessible.

Close