תצוגת לילה

שרונה קרמר
יותם אורון
Yotam Oron
Sharona Cramer

שטח מת | Dead Space

בהנחיית: ברק פלמן, אורי שלום, עידית קופסקי

Cramer.sharona@gmail.com
Yotam.oron7@gmail.com
https://www.sc-yo.com/

הפרויקט מגיב למצוקת הקבורה החמורה בישראל, דרך פתרון מקיף בקשת רחבה של קנה-מידה; מיחידת הקבורה הבודדת ועד לתכנית אסטרטגית כוללת.
בכדי להגיע לציפוף משמעותי של מרחבי הקבורה, העומד בתנאים הלכתיים ויכול להיות משולב במרחב העירוני, עושה הפרוייקט שימוש במנהג קבורה יהודי עתיק: גלוסקמה;
יחידת קבורה קומפקטית כחלק מתהליך קבורה דו-שלבית, תוך עדכונה לצרכי ההווה.
בנוסף להצעת פתרון קומפקטי ויעיל יותר מבחינת שטח, הפרוייקט שואף לשפר את איכותם המרחבית והטקסית של מרחבי הקבורה ולנצל את סוגיית הקבורה כהזדמנות ליצירת מרחבים ציבוריים יחודיים, המשולבים בסביבה העירונית ובחיי היומיום, זאת מתוך תפיסה הרואה במוות חלק אינטגרלי מהחיים.
במקביל מציף הפרויקט מגוון של פתרונות אפשריים על מנת לפתוח את הדיון המרחבי בהקשר לקבורה הן בתוך הדיציפלינה והן בציבור הרחב.


The project responds to the severe burial-space crisis in Israel, by proposing a comprehensive solution that spans the range of scales; from the individual burial unit, through a range of alternative cemetery concepts, to an overall strategic national plan.
In order to achieve high density of burial spaces in a manner that fully complies with Jewish religious stipulations and can be integrated into the urban space, the project uses an ancient Jewish burial practice - the ossuary (a compact burial unit) and a two-stage burial process – updating them to present needs.
In addition to proposing a more space-efficient and cost-effective solution, the project strives to enhance the spatial and ceremonial quality of burial and visiting experiences. Moreover, the project utilises burial needs as an opportunity to create unique public spaces that are integrated into the urban environment and daily life, per the perception that death is an integral part of life.
The project proposes a wide range of alternative cemetery designs in order to open the spatial discussion in the context of burial both within the discipline and the general public.

Close