תצוגת לילה

ברק מזרחי
תמר בן-ישראל
براك مزراخي
تمار بن يسرائيل
Barak Mizrahi
Tamar Ben-Israel

שָׁלוֹשׁ מַסּוֹת עַל גּוּף | מבט על מרחב ציבורי אחר

בהנחיית: אדר׳ שמואל גרואג ואדר׳ אחמד חרוף

tamarbenisrael@gmail.com
https://www.tamarbi-arch.com/
barakm91@gmail.com
https://www.barakarchstudio.com/

אירוע הספורט מייצר מציאות חדשה אלטרנטיבית ומעיין אקס-טריטוריות המנתקות את המשתמש מהמציאות היום-יומית ומייצרות מפגשים בין אנשים ללא תיווך של דברים או של חומר.  
לאורך ההיסטוריה הספורט היה מרכיב מהותי בתרבות האנושית ובמרחב הציבורי. המשמעויות שלו, המטרות שלו והמקומות שבו התרחש השתנו מתקופה לתקופה, אך באופן קונסיסטנטי אירוע הספורט איפשר מרחב של התנסויות חוויתיות הנוגעות בהמון, בקבוצה, ובגוף. 
במרחב האורבני, אותן דינמיקות של הגוף מתקיימות בעיקר במרחבים מופרטים, נשלטים וממוסדים ואין הן נגישות לציבור הרחב. אנו רואים פוטנציאל רב באירועי הספורט להחיות את המרחב הציבורי ולהעשיר אותו בחוויות, התנסויות ומפגשים מסוגים שונים. 
מתוך כך, נייצר אסטרטגיה חדשה של מבנה עירוני/מטרופוליני, הכולל בתוכו מרחב חופשי, ציבורי המיועד למפגש, פעולה והופעה. מימוש התשוקות, והיצרים כחלק ממערך העיר.  

הפרוייקט יקח את החוויות מהמרחבים המופרטים הללו יארגן אותן מחדש במרחב האורבני הציבורי, ויאפשר מבט ביקורתי על מושגים פוליטיים טעונים כמו - קולקטיביות, קיום בתוך קבוצה, גופניות וחשיפה.

באמצעות השאלה What if? נציג כיצד יכול היה להראות המרחב התל אביבי המוכר, אילו היה מתאפשר קיום ציבורי אחר. בפרוייקט נייצר עורק ציבורי חדש המגיע מהצפון - איצטדיון המכבייה הראשונה, ועד ליפו - איצטדיון הבאסה (בלומפילד), ציר של ספורט תרבות וחינוך המוטען במרחבים פוטנציאלים למפגשים מסוגים שונים.


Sports events form an alternative, ex-territorial existence which disassociates the user from their day-to-day reality and provide an opportunity for people to connect unintentionally without requiring mediation of matter and material.
Throughout history, sports have been a core ingredient in human culture and the public space. Its meaning, purpose and location have mutated between periods, but it was consistently a space that enabled experiential experimentation which touch the crowd, the group and the individual.In the urban space, the same dynamics also exist but in privately controlled and governed spaces, and they are not publicly accessible. Sport events hold great potential in reviving the public space and enriching it with new experiences, experimentation and new connections.

Based on this premise, we create a strategy for a new metropolitan/city structure, which includes a public open space intended to connect, act and perform. It is designed to enable passion and desires as part of the make of the city.

The project will take experiences from the private spaces and will recognize them in the public urban setting. It will enable a critical view on terms that are charged politically such as collectivism, existence within a group, personhood and exposure.

By asking "what if?", we will show how the familiar Tel-Aviv public space could have been designed differently. We design a new "high street" which
starts from the north of the city - the first Maccabia stadium, and all the way to Jaffa - the Bassa (Blumfield) stadium - it will be a channel of sports, culture and education, charged by potential new spaces for various types of connections and human encounters.

Close