תצוגת לילה

אלעד גיאת

תוספות בנייה על מרקם היסטורי

בהנחיית:

elad6050@gmail.com

הפרויקט עוסק במעטפת החיצונית של תוספות על מבנים בירושלים. מדיניות השימור מחייבת חיפויי חזיתות המבנים באבן-גיר, העתקת פתחים זהים לבנייה מקורית ואף סיתות אבן זהה. בראי גישה זו, ירושלים קפאה בזמן, היא מייצרת תדמית ייחודית המקדשת את האבן המקומית ומחקה תקופות קדומות. באותה הזדמנות ירושלים מאבדת את ההווה, את ההזדמנות ליצור אדריכלות חופשית יותר או להעצים את הבנייה המקורית דרך הנגדה בחומר ובצורה. בהצעה זו מיושמת גישת שימור חדשה על בית-מצפה ובתי-פיינגולד במרכז העיר בשלושה היבטים; חזיתות המבנים, פיתוח הקרקע ועיצוב כללי


Close