תצוגת לילה

עמרי אלון
Omry Alon

חרדים לסביבה

בהנחיית:

omryalon6@gmail.com

חרדים לסביבה
הצעה להרחבת העיר החרדית אלעד לשטח מחצבת מגדל צדק
מנחה: תמר ברגר
מגיש: עמרי אלון

הפרויקט מציע תכנית להרחבת העיר אלעד לשטח מחצבת מגדל צדק ושילובה בנוף האורבני כחלק מההתחדשות העירונית. הבניה המואצת, גידול האוכלוסין והקדמה הטכנולוגית יצרו ביקוש אדיר לחומרי גלם. לשם הפקתם נעשו פעולות כרייה וחציבה ששינו לעד את המרחב בישראל. לאחר סיום עבודות הכרייה ננטשות המחצבות ורובן הופכות למפגעים, רובנו לא מקדישים מחשבה נוספת למקור של חומרי הגלם שבונים את סביבתנו. אולם מקומות אלו נותרים כנופים דוממים, שוממים ומחוללים.
בישראל כיום הרוב המוחץ של הפרויקטים לשיקום מחצבות עיקרם החזרת המחצבה לטבע ולאסתטיקה הטבעית של הנוף. המרחק המרבי של מחצבה מאזור הבניה הוא עד 50 ק"מ בשל עלויות השינוע. התרחבות הערים הופכת את המפגש בינן ובין המחצבות שבקרבתן לבלתי נמנע. קירבת המחצבות הנטושות אל ריכוזי אוכלוסייה גדולים ואל תשתיות ושירותים חיוניים אחרים, כמו גם העלייה בצפיפות האוכלוסייה בישראל, מעלה את השאלה: איך אפשר להפוך את שטח המחצבות ממפגע להזדמנות עבור הקהילות שבקרבתן?
מחצבת מגדל צדק נמצאת 500 מטר צפונית לעיר החרדית אלעד. העיר אלעד גובלת גם בכביש 6 ממערב, בשטח צבאי ממזרח, וביער קולה שמיועד לשימור מדרום. כעיר חרדית אלעד מורכבת מפסיפס יחסי כוחות עדין בין קהילות סגורות: ליטאים, חסידים, ספרדים והדתיים הלאומיים. אוכלוסיית העיר גדלה במהירות, אחוז הלידות בה כפול מאשר באוכלוסייה הכללית במדינת ישראל, לאלעד צורך דוחק בהתרחבות. בשנת 2024 אמור לפוג תוקף הארכת הכרייה שקיבלה חברת הנסון במחצבת מגדל צדק, ויתכן שזוהי האופציה האחרונה שנשארה לעיר כדי להתפתח.
בפרויקט להרחבת העיר לשטח המחצבה, אני מציע לנצל את המבנה הטופוגרפי הייחודי של המחצבה לשם בניה לגובה של מבני מגורים. יצירת מפלס ביניים בגובה פני הקרקע בו ימוקמו פרוגרמות הדת של העיר, תאפשר בניה מתחת למפלס זה ומעליו עד 8 קומות כמקובל בעיר שבה אין משתמשים במעליות שבת. הרצון של הזרמים הדתיים השונים להסתגר ולהתבדל זה מזה קיבל מענה במבנים טבעתיים. עבור כל קהילה עוצב המבנה בהתאם למידת השמרנות /הליברליות שלה ויחסה אל העולם החיצון. במפגש בין המבנים הטבעתיים של הקהילות השונות, מוקמו המבנים המשמשים למסחר, תרבות ופנאי. מבנים אלו מאפשרים מפגש בין כל הקהילות בעיר וכן מפגש בין המפלסים שלה. מדרגות החציבה, דרכי הגישה ונתיבי התנועה של מחצבת מגדל צדק, מתקיימים בצד מבני המגורים כפארק מורשת, המשמש כאזור חיץ טבעי מהמפגעים של כביש 6 ואזור התעשייה הסמוכים, וכשטח פתוח לשימוש התושבים של כלל הקהילות בעיר.


Close