תצוגת לילה

רון מרקוביץ'
Ron Markovich

Flexi House - Emergency Residential

בהנחיית: אדר' שרון רוטברד

markovich2209@gmail.com

בעידן הנוכחי אנו מתמודדים עם אתגרים גלובליים רבים בניהם אסונות טבע הנובעים משינויי אקלים, מלחמות, בעיות הגירה ופליטים ומגיפות. אתגרים אלה מביאים אותנו כאוכלוסייה להתמודד עם מצבי חירום שונים המעלים צורך מספר אלטרנטיבות לסיוע במתן קורת גג. נראה כי כיום, לא קיימת נוסחה כלשהי העונה על הצרכים שמעלים מצבי החירום השונים. התכנון המוצע בפרויקט זה מתבסס על רוב מצבי החירום, הדורשים לקיחה בחשבון של פרמטרים רבים כמו: זמן, ניידות, תקציב וגמישות. בפרויקט הנוכחי ובזה שקדם לו נבחן נושא המגורים ונעשה ניסיון לתת מענה לכל אותם פרמטרים רלוונטיים.

הפרויקט הקודם:
הפרויקט הקודם עסק בסוגיית הפליטים מאפריקה. המטרה הייתה איחוי יבשות אפריקה ואירופה, קליטת גלי העלייה מאפריקה ומציאת פתרון זמני לאותם מחוסרי בית, טריטוריה ושייכות. לצורך כך תוכננה עיר זמנית, צפה שמטרתה להוות תחנת ביניים ארוכת טווח עבור מבקשי המקלט שם הם יקלטו לקראת המעבר לאירופה תוך ויסות הדרגתי.

הפרויקט הנוכחי:
הפרויקט הנוכחי בוחן מצב חירום אחר, הפעם מגיפה עולמית, דוגמת מגפת הקורונה הפוקדת אותנו בימים אלו. עקב הדמיון בצרכים הנדרשים למענה במצב חירום זה בהשוואה למצב החירום שנוצר עקב בעיית הפליטים הוחלט על תכנון יחידה מולטי-מודולרית המבוססת על מעין קיט להרכבה. כך, היחידה תהיה גמישה ותוכל להתאים עצמה לסיטואציות משתנות. למשל, יחידה המכילה אדם אחד תוכל להתאים את גודלה ומאפיינה כדי שתכיל מספר אנשים. מאפיין זה חוסך את הצורך בהוספת יחידות בהתאמה לגידול בכמות האנשים. בנוסף, ניתן יהיה להתאים את האלמנטים לסוגי האוכלוסיות השוהות בכל יחידה (משפחה/זוג).

בחירת מיקום האתר והסיבות לבחירה:
כדי לבחון יחידה זו בזמן אמת נבחר מקרה בוחן של מגורים באצטדיון. האצטדיון בעל תכונות ופרוגרמה ייחודיות. קיימות בו תשתיות מים וצנרת, תשתית רפואית, הוא תחום, ויש דרכי מילוט ראשיות ממנו. בנוסף, האצטדיון יכול להכיל כמות של כ-30,000 איש. כך, האצטדיון בעצם יכול להוסיף על מלוניות החירום או מחנות המגורים שהוקמו ואף יכול לשמש כתחליף להם.

התכנית הכללית ושלביה:
תהליך ההקמה מחולק למספר שלבים. בשלב הראשון, היחידות ימוקמו בטריבונות הסמוכות לגרעין האצטדיון, מאחר ושם הן יכולות לפעול ללא צורך בהקמת תשתיות אלא בהסתמך על תשתיות האצטדיון כתחליף זמני. בשלב השני, לאחר הקמת התשתיות וחיבורן היחידות יוצבו ביתר הטריבונות. בשלב השלישי, יוקמו חללים ציבוריים לצרכים שונים כגון לימוד, עבודה, פנאי ומזון ע"י אותו סט מודולרי שאינו זקוק לתשתיות על מנת לפעול. כלל היחידות ימוקמו על הטריבונות באמצעות משאית מנוף.

הסבר על היחידה:
היחידה מחולקת לשנים: החלק האחד הוא תכולת היחידה המבוססת על קוביות פשוטות המכילות רהיטים. הרהיטים מתבססים על מידות אוניברסליות והקוביות תוכננו בהתאמה למידות מכולות תובלה ואמצעי שינוע נוספים. החלק השני הוא היחידה עצמה המכילה את הפרוגרמה הנבחרת לרבות מגורים וחללים ציבוריים.

הסבר על המודול:
המודול מתוכנן במידות 225X75 ס"מ. ניתן להרחיב וליצור סיטואציות שונות בהתבססות במערכת המודולרית הבנויה מאלמנטים ותוספים המתואמים לה.

טיפולוגיות ודקורציה:
בעזרת הקיט נוצרים מספר ווריאציות תכנוניות של פרוגרמות שונות אשר נוצרות ע"י מערך ושימוש בתוספים המיועדים לכך. האלמנטים העיצוביים נוצרים ע"י בחירת חומרים ותוספות דקורטיביות שאותן ניתן לבחור מתוך הקטלוג.


Close