תצוגת לילה

מרטין
Martin Bukstein

Iterative New York

בהנחיית: Arch. Natanel Elfassy

martinbuk@gmail.com
https://martinbuk9.wixsite.com/nyc-kpi

הפרוייקט הזה מתפתח על בסיס תהליך מתודי של הסיפהת, ניתוח, תיאור, חיזוי והוראה, דרך הסתכלות על הקשרים בין המדדים המדירים את העיר לבין הגיאומטריה של אותה עיר.
כשערים הולכות וגדלות הן הופכות ליותר מורכבות. ערים תמיד היו חכמות, הן פשוט מתחכמות לאורך זמן. ערים מורכבות על ידי שכבות רבות של מידע, וכשהזמן הולך ועובר, השכבות האלו קשות יותר לקריאה. צפוי שלשנת 2030 שבעים אחוז מהאוכלוסיה האנושית תתרכז האיזורים אורבנים.
עובדה הזאת מהווה את אתגר היצירת אג'נדה חדשה למנגנוני תכנון עירוני. אחת שמסוגלת להסתכל על כמויות אדירות של נתונים, לעבד אותם, לנתח אותם ולתת לגובה ממשית שתשנה את המסלול בהתאם לרצוי.
העיר הנבחרת לחקור נבחרה אך ורק על בסיס שיקול כמות הנתונים הזמינים. ממשל ניו יורק מציע בסיס נתונים פתוחה לציבור הרחב.
המתודה תכלול איסוף, ניתוח תיאורי, ניתוח חיזויי, וניתוח הוראתי. האחרון ברשימה הינה התגובה המתנחסת על ידי עיצוב אדריכלי.


To see the full presentation of the project please go to

https://martinbuk9.wixsite.com/nyc-kpi

The project goes through a method of data scraping, analysis, description, prediction and prescription, by looking at relations between urban indicators and urban landscape geometry.
As cities grow, they become more complex. Cities were always smart, they just get smarter with time. Composed by several layers of different types of information, they are harder to read as time goes by. It is expected by 2030 that 70% of the human population will be dwelling in cities.
This presents the challenge of creating a new urban agenda. One that can look at data and process it, analyze it and react to it.
The chosen city to research is NY, as the city government provides with large amounts of of open data access.
The method will requiere a scraping, data descriptive analytics, predictive analytics, and prescriptive analytics. This last one being the reaction and the change of course by design.

Close