תצוגת לילה

ירדן תורג'מן
جوردان تورجمان
Yarden Turjeman

מגלפוליס | MEGALAPOLIS

בהנחיית: נתנאל אלפסי

yarde2@gmail.com
https://yarde23.wixsite.com/pull2020

מגלפוליס היא עיר שנוצרה במסגרת פרויקט אקספרמנטלי המציג את סיפור התפתחותה של עיר כחלק ממערכת תשתיות בין עירונית. מגלפוליס מונעת ממניפולציה של פרמטרים המחקים את התנהגותו ותנועתו של נגיף COVID-19 במקטע, הפרוס בין ירושלים לתל אביב.

דימוי זה מבקש להציע את מגלפוליס כתוצאה ויזואלית לתרחיש קונספרטיבי, פוסט אפוקליפטי במידה מה, לפיו, בשנת 2045 הלא כל כך רחוקה, פרטים - אינדיבידואלים רבים הוקאו והורחקו מאוכלוסיית המקור ההטרוגנית בעקבות תוצאותיהם השליליות בדירוג חברתי המתבצע על ידי ובין האזרחים.

בעקבות כך, מתעוררות ומהדהדות שאלות רבות ומורכבות. מגלפוליס מתמקדת בין היתר בחקר השאלה כיצד מתעצבת, מתפתחת ומתקיימת עיר המנותקת מאוכלוסיית המקור שהוקיעה אותה.

בהשראת קולוניות נמלים - מגלפוליס היא חיה / מערך סטרוקטורלי, המגיבה למאפיינים אדריכליים, חברתיים ופיזיקליים המושאלים ומייצגים ציר זמן אקטואלי אשר דוגם ימים משמעותיים מהעת האחרונה בה ה COVID 19 נוכחת בכל פינה בחיינו. כתוצאה מכך, מתקבל ביטוי ויזואלי תנועתי מהדהד חיים אשר
חופשי ואולי בור לכל המוסכמות והמאפיינים האדריכליים שאנו מכירים. ללא גבולות וללא קצה.


Megapalopis | Yarden Turjeman, Bezalel Architecture

Magapolis is a city created as part of an experimental project that presents the story of a city's development as part of an interurban infrastructure system. Magapolis prevents manipulation of parameters that mimic the behavior and .movement of the COVID-19 virus in the section, which is located between Jerusalem and Tel Aviv

This image seeks to suggest Magapolis as a visual result of a conspiratorial, post-apocalyptic scenario, according to which, in the not-so-distant 2045, many individuals were vomited and removed from the heterogeneous indigenous population following their negative results in social ranking by and among citizens.

As a result, many complex questions arise and resonate. Magapolis focuses, among other things, on the study of the question of how a city detached from the original population that condemned it is shaped, developed and exists.

Inspired by ant colonies - Magapolis is an animal / structural array that responds to architectural, social and physical characteristics that are borrowed and represent a topical timeline that exemplifies significant days from the last time COVID 19 is present in every corner of our lives. As a result, a movement visual expression is obtained that resonates with life which
Free and perhaps ignorant of all the conventions and architectural characteristics we know. Without boundaries and .without edge

Close