תצוגת לילה

טניה נסאר
تانيا نصار
Tania Nassar

Diasporic Heritage

בהנחיית: אדר׳ גרואג שמואל

tania26n@gmail.com
https://issuu.com/tanianassar/docs/catalogue_of_pavilions

הפרויקט עוסק במושג המורשת והזהות בגולה, כשבמרכזו הגולה הארמנית. יש קהילות ארמניות שהוטמעו בחברה המארחת וזאת מפני שאין בידיהן מתקנים בסיסיים המסייעים לשמירה על זהותן ומורשתן. המרחב הקהילתי ובית הספר הם המתקנים העיקריים המסייעים לאחד את הקהילה ולהגן על הדורות הבאים, וזאת באמצעות הוראה והקירוב החברתי. המטרה היא להעשיר את זהותו של העם הארמני ואת המגוון התרבותי בגולה. מכאן שהפרויקט המוצע הוא מרכז אומנויות ומלאכה בבית לחם, בהשראת פיענוח מרכיבי הזהות והמורשת בגולה.


يتعامل المشروع مع مفهوم التراث والهوية في الشتات، وتحديداً الشتات الأرمني. اندمجت بعض المجتمعات الأرمنية في المجتمع المضيف لها لأنها لا تملك المرافق الأساسية للحفاظ على هويتها وتراثها. تعد المساحة المشتركة والمدرسة من المرافق الرئيسية التي تساعد من خلال تدريس وتثقيف وجمع المجتمع معًا في تنوير المجتمع وتعزيزه وحماية الأجيال القادمة. الهدف هو إثراء الهوية والتنوع الثقافي في الشتات. بالتالي، إن المشروع المقترح هو مركز للفنون والحرف في بيت لحم مستوحى من فك رموز مرتبطة بعناصر الهوية والتراث في الشتات.


The project deals with the concept of diasporic heritage and identity, specifically the Armenian diaspora. Some Armenian communities have assimilated into the host society since they do not have the basic facilities to preserve their identity and heritage. The communal space and school are the main facilities that through teaching and bringing the society together help to enlighten, consolidate the community and protect the future generations. The aim is to enrich one’s identity and cultural diversity in the diaspora. Hence, the proposed project is an Arts & Crafts Centre in Bethlehem inspired from deciphering the elements of identity and .heritage in the diaspora

Close